...

dr Andrijana Blažić

Doktor stomatologije Andrijana Blažić osnivač ordinacije Helm Dent.

Diplomirala 2011. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pripravnički staž završila na Stomatološkom fakultetu univerziteta u Beogradu i Domu zdravlja na Banovom brdu u Beogradu.

Upisana u imenik Stomatološke komore Srbije.

Od 2014. do 2020. radila u specijalističkoj stomatološkoj ordinaiji „dr Marija“ kao doktor stomatologije.


Usavršavala se iz oblasti opšte stomatologije, decije stomatologije, ortodoncije, protetike.