COVID Obaveštenje

S obzirom na mere predostrožnosti preporučene od strane Zavoda za javno zdravlje Srbije u postupanju kod preteće epidemije korona virusa, a s ciljem zaštite našeg osoblja i pacijenata, molimo pacijente sledeće:

1. ODLAGANJE KONTROLE

Ukoliko imate bilo kakve, čak i neznatne simptome koji nalikuju prehladi ili gripu, ukoliko ste bili u kontaktu sa osobama koje su obolele od covida 19, molimo da nazovete našu ordinaciju kako bi termin kontrole bio pomeren.

2. ULAZAK U ORDINACIJU I PRANJE RUKU

Na ulazu u ordinasciju molimo Vas da prvo DETALJNO OPERETE RUKE SAPUNOM I VODOM U TRAJANJU OD 20 SEKUNDI.

3. NE DOVODITI PRATNJU

Molimo Vas ne dovodite pratnju u čekaonicu, a maloletni mogu u pratnji samo jedne osobe.

4. PONAŠANJE U ČEKAONICI

U čkaonici ne koristiti časopise niti ostale artikle kako bi se sprečilo širenje virusa.

5. NE DODIRUJTE LICE!

Molimo Vas ne dodirujte nos, oči i usta rukama dok ste u ordinaciji i ostalim prostorijama.

6. MERE PREVENCIJE U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI „HELM DENT”

Naše osoblje redovno provetrava prostorije i redovno se dezinfikuju površine u ordinaciji i ostalim prostorijama.

7. KIJANJE, KAŠLJANJE, OSTALI SIMPTOMI

JAVITE SE NA BROJ TELEFONA 064/8945235 ili 037/422951

8. DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Stomatološka ordinacija „Helm Dent“ nastavlja da prati protokole i visoke standarde sterilizacije, dezinfekcije i higijene, kako za pacijente, tako i za svoje zaposlene. Još jednom pozivamo sve naše pacijente da i sami deluju društveno odgovorno u skladu sa uputsvima nadležnih službi.